Spremi na listu za kupovinu
Kreirajte novu listu za kupovinu

Politika privatnosti

I. Opće odredbe

Politikom privatnosti definira se način na koji se prikupljaju, obrađuju i pohranjuju osobni podaci Korisnika potrebni za pružanje elektroničkih usluga putem web stranice https://4horeca.eu/ (u daljnjem tekstu: web stranica).
Web stranica prikuplja samo osobne podatke nužne za pružanje i razvoj usluga koje se na njoj nude.
Osobni podaci prikupljeni putem web stranice obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavlja izvan snage Direktivu 95/ 46 / EC (Opća uredba o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu GDPR) i Zakon o zaštiti osobnih podataka od 10. svibnja 2018.

II. Administrator podataka

Administrator osobnih podataka prikupljenih putem web stranice je Polska Grupa Tekstylna, adresa: ul. Zeusa 27, 01-497 Warsaw, KRS: 0000191366, NIP: 5222709859, REGON: 015633446, e-mail adresa: office@polishtextilegroup.com (u daljnjem tekstu: Administrator).

III. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci koriste se u svrhu:

 • registracija računa i provjera identiteta Korisnika,
 • omogućiti prijave na web stranicu,
 • izvršenje ugovora o uslugama,
 • komunikacija s korisnikom (chat uživo, kontakt obrazac, itd.)
 • slanje novosti (nakon što Korisnik pristane na primanje istih),
 • promocija ponude upravitelja,
 • marketing, remarketing, pripadnost,
 • personalizacija web stranice za korisnike,
 • analitičke i statističke djelatnosti,
 • naplata duga,
 • utvrđivanje i vođenje zahtjeva ili obrana od njih.

Davanje podataka je dobrovoljno, ali nužno za sklapanje ugovora ili korištenje ostalih funkcionalnosti web stranice.

IV. Vrsta osobnih podataka koji se obrađuju

Administrator može obrađivati osobne podatke Korisnika: ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta, e-mail adresu, broj telefona, porezni broj.

V. Razdoblje obrade osobnih podataka

Osobni podaci korisnika obrađivati će se u razdoblju od:

 • kada je temelj obrade podataka izvršenje ugovora – do zastare potraživanja nakon njegovog izvršenja,
 • kada je osnova za obradu podataka privola – do opoziva privole, a nakon opoziva privole do zastare potraživanja.

U oba slučaja rok zastare je 6 godina, a za potraživanja periodičnih naknada i potraživanja u svezi s poslovanjem 3 godine (ako posebnom odredbom nije drugačije određeno).

VI. Dijeljenje osobnih podataka

Osobni podaci korisnika mogu se prenositi na: subjekte povezane s Administratorom, njegove podizvođače, subjekte koji surađuju s Administratorom, npr. tvrtke koje servisiraju e-plaćanja, tvrtke koje pružaju kurirske / poštanske usluge, odvjetničke tvrtke.
Osobni podaci korisnika neće se prenositi izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA).

VII. Prava korisnika

Korisnik web stranice ima pravo: pristupiti svojim osobnim podacima, ispraviti ih, izbrisati, ograničiti obradu, prenijeti ih, usprotiviti se obradi, povući privolu u bilo kojem trenutku (što ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije privole) poništi).
Obavijest da je Korisnik ostvario pravo koje proizlazi iz gore navedenih prava treba poslati na adresu [e-mail adresa].
Upravitelj zahtjev ispunjava ili odbija ispuniti odmah – u roku od najviše mjesec dana od primitka istog.
Korisnik ima pravo podnijeti prigovor predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka ako smatra da se obradom krše njegova prava i slobode (GDPR).

VIII. Kolačići

Web stranica prikuplja informacije pomoću kolačića – sesijski, trajni i kolačići treće strane.
Prikupljanje kolačića podržava ispravno pružanje usluga na web stranici i služi u statističke svrhe.
Korisnik može odrediti opseg pristupa kolačića svom uređaju u postavkama preglednika.

IX. Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

Podaci korisnika ne smiju se obrađivati na automatizirani način kako bi se protiv njih mogle donijeti bilo kakve odluke.
Podaci korisnika mogu se profilirati u svrhu prilagodbe sadržaja i personalizacije ponude nakon njihovog pristanka.

X. Završne odredbe

Administrator ima pravo mijenjati Politiku privatnosti, ali prava Korisnika neće biti ograničena.
Informacije o uvedenim promjenama pojavit će se u obliku poruke dostupne na web stranici.
U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom Politikom privatnosti, primjenjuju se odredbe GDPR-a i odredbe poljskog zakona.

pixel